Members

P.I., Professor
Reiko Hishiyama
Secretary
Ai Yamada
Doctor Cource Students
Neo Hung-ya TSAI
Shenglei LI
Tengfei SHAO
Master Cource Students
Keita Itabashi
Zepu Wang
Kazuki Kanazawa
Xiao Chen
Daiki Himono
Yoshihito Hosoya
Kenta Mizobuchi
Undergraduate Students
Yuki Tsuru
Yuki Murano
Hiroki Iizuka
Daisuke Ishii
Atsushi Ida
Ryo Okutani
Kaito Shigetomi
Syunta Shimizu
Kanta Mito
Eisuke Yokota